Finał SON w Vojens

Nazwa zawodów:
Data zawodów:
nr drużyna / zawodnik
Drużyna 1
Zawodnik nr 1
Zawodnik nr 2
Zawodnik nr 15
Drużyna 2
Zawodnik nr 3
Zawodnik nr 4
Zawodnik nr 16
Drużyna 3
Zawodnik nr 5
Zawodnik nr 6
Zawodnik nr 17
Drużyna 4
Zawodnik nr 7
Zawodnik nr 8
Zawodnik nr 18
Drużyna 5
Zawodnik nr 9
Zawodnik nr 10
Zawodnik nr 19
Drużyna 6
Zawodnik nr 11
Zawodnik nr 12
Zawodnik nr 20
Drużyna 7
Zawodnik nr 13
Zawodnik nr 14
Zawodnik nr 21

Wygenerowanie programu zawodów następuje zawsze po wciśnięciu przycisku 'Generuj program'.
Generowny plik jest w formacie PDF. Aby poprawnie wyświetlić plik, zalecana jest najnowsza wersja programu Adobe Reader.

.