Finał MPPK (Mistrzostwa Polski Par Klubowych) w Gdańsku

Nazwa zawodów:
Data zawodów:
nr zawodnik
1
2
3
4
5
6
7
8
9
nr zawodnik
10
11
12
13
14
15
16
17
18

.